Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Gedichten van de huisdichter

November 2021

Door Laura van Meijeren, huisdichter 2021-2022

Slaap


ik denk aan de glow-in-de-dark-sterren
op het plafond van het slaapkamertje
in mijn ouderlijk huis, ruimtes
waarin ik een wakend heelal voor ons schiep

de slaap is een ontembaar dier geworden
ze wacht schouderophalend in de hoeken
van kamers, nadert mijn bed met gepaste afstand

ze is van me vervreemd,
hijgt in nekken, gromt naar hen
die ik mee naar huis neem en
legt te veel nadruk op stiltes

ik kan mijzelf voorliegen, zeggen dat we jong zijn
de dingen overgaan en andere zaken zich aandienen
we willen in elkaars armen, een geregeld leven misschien

we komen beslagen tot stilstand,
rapen de schellen van onze ogen
ik hoor de echo in jouw armen;
ontwijk mijn eigen lelijkheid

zoals je me dan verwijtend aankijkt wanneer de ochtend
nadert en ik me opnieuw in jouw lichaam pers
ik wil je binnenkant met sterren beplakken

een heelal voor je bouwen met mijn ogen dicht

Laatst gewijzigd:11 november 2021 10:05