Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Gedichten van de huisdichter

Juli 2020

Door Willem Wierbos, huisdichter 2019-2020

Kleur

Paarse gezichten
Groene handen
Roze broek
Blauwe tanden

Met felle kleuren
Tekent een kind
Alles uit de regenboog
En er tussenin

Kleur brengt leven
Uiting fantasie
In statisch beeld
Geschetste melodie

Echter de kinderen
Wassen tot senioren
Tekening verleden
Kleuren verloren

Want in de dagelijkse krant
En het huidige debat
Is de toon fel wit
En alle kleuren zwart

Maar je hoeft voor zwart
Slechts minder te mengen
En voor maagdelijk wit
Kan ‘n spatje al volbrengen

Dus tegenover elkander
Steeds in strijd verhit
Vergeet dan niet de kleuren
In tijd van zwart en wit

Laatst gewijzigd:16 juni 2020 09:30