Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Gedichten van de huisdichter

December 2019

Door Willem Wierbos, huisdichter 2019-2020

(On)gevestigde orde


We weten dat het er is
Kennen niet meer tijden van vrede
Ieder kijkt ons soort minachtend aan
Niemand ziet meer hoe pijn wordt gedaan

We horen de verscheurende kreten
Luisteren niet om het pantser te harden
Veinzen lef en ze denken te weten
Durven niet meer dan flarden

We schrijven ingezonden brieven
Lezen niet de onmacht die we slaken
We schreeuwen naar de naïeven
Vrezen niet diegenen te raken

We vinden hoop bij de onzen
Verbinden in de gemeenschappelijke fronsen
Verslinden wat we nog niet kennen
Ondervinden hoe de strijd gaat wennen

We moeten naar hun kant
Beboeten onze eigen identiteit
Begroeten aldoor zonder verstand
Stampvoeten om de absurditeit

We keren onze rug ernaartoe
Bezweren onze stem te laten gelden
Verweren het gedwongen gedoe
Blokkeren de gedwongen velden
Scanderen de grenzen van de normen
Beweren de waarden te hervormen
Creperen in de oneerlijke strijd
Traceren de enige waarheid
Flankeren de meningen die ze uitslaan
Onteren diegenen die dat hebben gedaan
Reageren door er altijd te blijven staan

Kalmeren moeten zij met hun gegrien
Kalmeren moeten wij allen maar misschien

Kalmeren


We leren ze
Waarderen ze
Vereren ze
Begeren ze
Proberen ze

Accepteren ze

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:39