Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Gedichten van de huisdichter

April 2022 - Dag van Autisme

Trotseerbaar

Voor de Wereld Autisme Dag

Als ik ons iets toewens is het een trotseerbare wereld
rechte lijnen en evenredige vormen, een kloppend
geheel waarin alle regels als trapleuningen zijn;
vormen waaraan iedereen zich vast kan houden

wanneer ik ’s avonds in bed lig maak ik mijzelf vaak wijs dat
alles in de wereld is geschapen om mij te treiteren,
haar bergen teveel en te vaak, de dalen zo godvergeten diep

op sommige dagen gaat het wel, ik zet de dag naar mijn hand,
ik meen mijzelf te zien in de ander, ik ben deel van een
geheel; eindelijk eens een vergelijking die me toelacht

op andere dagen moet ik mijzelf eraan herinneren hoe
het is om adem te halen, ik adem diep en rustig in totdat
mijn brein kalmeert om me vervolgens te realiseren

dat je dingen pas echt loslaat als je beseft dat sommige zaken nooit
volledig te begrijpen zijn en hoe je een stuk minder hard valt als je
eenmaal snapt dat je niet altijd alles alleen te trotseren hoeft

Laura van Meijeren

2022 April Autisme
Tekening Tran Rosendahl
Laatst gewijzigd:14 april 2022 13:54