Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Gedichten van de huisdichter

September 2023

Wat het is om voort te zetten/opnieuw te beginnen


We hebben ons vrijgewreven
onszelf losgeschud
onze slangenhuiden losgelaten, elkaar vrijgedacht.
Met geborstelde en schoongewassen lei

klaar om door te gaan, klaar om
versteld te staan, klaar om
op de linkerweghelft door te -
om te zien hoe horizonnen steeds maar
op ons af en tegen onze wimpers ademen.

We dorsten naar mogelijkheden, gieten ze
in onze kelen als oesters, gulzig als kinderen.
Met elke slok iets nieuws belichaamd;
we zijn gedaantewisselaars.

We zijn dromers en schrijvers
werkers, vliegeniers, alchemisten.
We grijpen het nog onbedachte in het
nekvel en met onze ogen zoeken we
hun ogen op, houden vast

voordat we los kunnen laten.
Aan infusen gevuld met idealen en
goudkoorts rusten we, vullen lege
ruimtes met vormeloze vormen en
denken onszelf de hoogte in.

En niet denken we aan beknotten, want
we groeien niet alleen als wilgen maar
ook als grassen en heide en meer nog
als schimmels: op onzichtbare manieren
op onzichtbare schaal.

Last modified:05 October 2023 1.48 p.m.
View this page in: Nederlands