Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Facts and figures Sustainability What can you do?

Wat kun jij doen?

Duurzaamheid heeft de grootste impact als iedereen mee doet. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers en studenten bij de RUG weten wat zij zelf kunnen doen om duurzamer te leven of bij te dragen aan een duurzame universiteit.

Green Office
Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:44
printView this page in: English