Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Rules and regulations General Insurance

Verzekeringen

Inleiding

Onderstaand volgt een overzicht van de verzekeringen die het College van Bestuur heeft afgesloten. De belangrijkste 3 verzekeringen worden wat uitvoeriger behandeld, de anderen worden alleen genoemd. Ook wordt aandacht besteed aan de regeling die vastlegt in welke gevallen studenten en personeel recht hebben op een schadevergoeding bij schade aan persoonlijke eigendommen.

Belangrijkste verzekeringen

De belangrijkste verzekeringen zijn de WA verzekering, de verzekering van universitaire eigendommen en de ongevallenverzekering voor de Bedrijfs Hulp Verleners (BHV’ers). Daarnaast is er nog een verzekering voor de aansprakelijkheid van bestuurders en 2 aflopende ongevallen verzekeringen voor zeer specifieke categorieën zoals medische proefpersonen.

Beleid van het CvB

Het beleid van het College van Bestuur is dat het alleen verzekeringen afsluit die strikt noodzakelijk zijn omdat de financiële risico’s te groot zijn. Het overzicht heeft geen betrekking op verzekeringen die op facultair niveau worden afgesloten. In het algemeen betreft dat laboratoriumverzekeringen. Omdat dit een overzicht is spreekt het voor zich dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 14:41
printView this page in: English