Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen staat voor professioneel wetenschappelijk handelen en ethisch verantwoord onderzoek en onderwijs. Zij zet zich in voor wetenschappelijke integriteit, want wangedrag in de wetenschap moet voorkomen worden. Daarnaast streeft zij naar ethisch verantwoorde keuzes in het onderzoek, waaronder een goed dierproefbeleid.

Kwaliteitszorg onderwijs

Onderwijskwaliteitszorg is gericht op de bewaking, handhaving en verbetering van de kwaliteit van opleidingen. Die activiteiten kunnen door een instelling zelf ondernomen worden (interne kwaliteitszorg) of door personen of instanties van buiten de instelling (externe kwaliteitszorg).

Kwaliteitszorg in de praktijk

Het onderwijsbeleid van de RUG stelt zich tot doel dat studenten en docenten het beste uit zichzelf en elkaar halen. Daarom worden er heldere ambitieuze eisen aan elkaar gesteld in een transparante organisatie. Alle beschreven speerpunten komen samen in het onderwijsbeleid, dat onderdeel uitmaakt van het Strategisch Plan 2015-2020. Kwaliteitszorg dient een goede uitwerking van deze speerpunten en de effecten te waarborgen en te faciliteren.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 19:22
printView this page in: English