Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships

Samenwerkingsverbanden

De Rijksuniversiteit Groningen vervult een actieve rol in de samenleving en werkt daarbij nauw samen met een groot aantal partners in de eigen regio, in Nederland en in de internationale gemeenschap. De RUG vormt hiermee een spil in een omvangrijk kennisnetwerk, waardoor zij kan floreren als innovatief wetenschapsinstituut. Hier vindt u een overzicht van de verscheidenheid aan instituten waarmee de RUG op nationaal en internationaal niveau samenwerkt.

printView this page in: English