Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Nieuw Licht | Verenigt u! Arbeid in de 21e eeuw - Thijs Lijster

Wanneer:ma 18-11-2019 20:00 - 21:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5

In hun roemruchte Communistisch Manifest uit 1848 riepen Karl Marx en Friedrich Engels de ‘proletariërs aller landen’ op zich te verenigen. Sindsdien is er veel veranderd en verbeterd, maar de laatste decennia lijkt de economische ongelijkheid weer te groeien, terwijl de samenleving juist steeds minder solidair wordt. Meer informatie