Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Let's ask... Pauline Westerman - Waarom gehoorzamen we de wet?

Wanneer:wo 17-02-2021 20:00 - 21:30
Waar:Online

WAAROM GEHOORZAMEN WE DE WET?

Let's ask... Pauline Westerman

Om de COVID-19-pandemie te beteugelen gelden er allerlei nieuwe en tijdelijke regels in het dagelijks leven. Maar welke redenen hebben burgers eigenlijk om regels te volgen? Leven de mensen de regels na uit angst voor boetes? Of spelen er andere redenen mee? In haar lezing gaat Pauline Westerman in op de vraag onder welke voorwaarden mensen gezag toekennen aan regels. Houden we 1,5 meter afstand omdat de minister-president ons dat vraagt of omdat hij steunt op medische expertise? Is de bron van medisch gezag een andere dan die van politiek gezag? En zo ja, wat betekent dit dan voor de positie van zowel medische als politieke autoriteiten?

Pauline Westerman is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Daarnaast is ze verbonden aan de Academie voor Wetgeving in Den Haag. Zij is tevens lid van de Sectie Rechtsgeleerdheid van de KNAW. Na de publicatie van haar boek over uitbesteding van de regelgeving (Outsourcing the Law: a Philosophical Perspective on Regulation, Elgar Publ 2018), waarop deze lezing voortborduurt, is zij zich bezig gaan houden met de filosofie van het internationale recht.

Meer informatie en aanmelden