Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Het Visboeck van Adriaen Coenen -VAN Florike Egmond

Wanneer:di 01-12-2020 20:00 - 21:00
Waar:Online

Het Visboeck van Adriaen Coenen is bijna 450 jaar oud. Het is een van de zeldzame albums uit het vroegmoderne Europa waarin een man uit de praktijk zijn kennis van de natuur – vooral de zee en de vissen – beschrijft en afbeeldt. Coenen was een ‘citizen scientist’ voordat die term bestond. Hij was geen natuurfilosoof maar een vishandelaar en zee-expert, een nieuwsgierig man, die zijn album zelf schreef en tekende. Maar hij kopieerde ook, in tekst en beeld, uit de gedrukte werken van de grote natuurgeleerden die hij mocht lenen van welgestelde bekenden en beschermheren. Zo werd zijn eigen album een mengsel van geleerde- en praktijkkennis, een soort vangnet van ‘groene’ kennis op allerlei niveaus. Daarnaast gebruikte Coenen zijn eigen ervaringen als informatiebron, daardoor bevat het boek ook tal van biografische details. In Europa is het uniek in zijn soort juist door deze combinatie. Meer informatie