Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | SAFE SPACE

Wanneer:ma 16-10-2023 19:30 - 23:00
Waar:Forum Groningen

Hoe moet je handelen als iemand over je persoonlijke grenzen gaat? In een ideale wereld vragen we elkaar om hulp, zijn taboes bespreekbaar en spreken we elkaar aan op misstanden. De interactieve theatervoorstelling SAFE SPACE stelt dit probleem aan de kaak en faciliteert het gesprek. Wat is sociale veiligheid eigenlijk? Waar liggen je eigen grenzen en hoe zorg je ervoor dat je de grenzen van een ander niet overschrijdt? En hoe ga je hier met elkaar het gesprek over aan? 

Aan de hand van scènes gegrepen uit het studentenleven gaan we samen met studenten en docenten, maar ook met acteurs en publiek, eerlijk en informeel het gesprek aan. Sluit na de voorstelling aan bij een workshop van GELIJKSPEL of Hizzou. 

Stichting Time Out heeft als doel het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren (tussen de 18 en 35 jaar) en van de onderlinge dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren door het ondersteunen en initiëren van interactieve concepten en projecten.

I.s.m. Werkgroep Diversiteit & Inclusie (Hanzehogeschool) en Programmateam Social Safety (RUG).