Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Pieter Boeke Lezing | Zorgen over de geestelijke gezondheidszorg - Floortje Scheepers

Wanneer:ma 06-11-2023 20:00 - 21:30
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zit in de knel. Er is te weinig personeel en er zijn te veel loketten, waardoor de hulpvraag vaak niet op de juiste plek terechtkomt. De eis om iedere cliënt te diagnosticeren - zonder diagnose betaalt de verzekeraar niet uit - leidt bovendien tot onnodige medicalisering en zelfs tot het weigeren van mensen met complexe problemen. Inmiddels wachten in Nederland meer dan 80.000 mensen met psychische problemen op professionele hulp en dat aantal groeit. De onafwendbare conclusie is dat het anders moet in de GGZ. Maar hoe? In haar Pieter Boeke Lezing stelt Floortje Scheepers het huidige zorgsysteem ter discussie. Moet een psychische ontregeling altijd door een professionele hulpverlener ‘opgelost’ worden? Wat kan de eigen leefomgeving doen? En hoe zetten we de ontwikkeling van ‘geholpen worden’ naar ‘jezelf (en anderen) leren helpen’ in gang? 

Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de psychiatrie bij het UMC Utrecht. Zij houdt zich bezig met verschillende innovatietrajecten - Netwerk Intake, Psynet, de Verhalenbank - waarmee ze de GGZ hoopt te transformeren naar een netwerkorganisatie waarin kennis en kunde worden gedeeld en behandeldoelen worden gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken moet iedereen samenwerken; patiënten, direct betrokkenen, psychiaters, huisartsen, sociaal-maatschappelijke dienstverleners en scholen. Scheepers is tevens afdelingshoofd, psychiater en plaatsvervangend opleider psychiatrie bij het UMC Utrecht. 

Pieter Boeke Lezing
De Pieter Boeke Lezing wordt namens de Pieter Boeke Foundation georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO, in samenwerking met Studium Generale Groningen en VIP, de studievereniging voor Psychologie in Groningen. De lezing is vernoemd naar prof. dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis. Opleidingsinstituut PPO verzorgt de beroepsopleidingen tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.