Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Gastschrijver Marijke Schermer | lezing 2: Tussen de mensen | Studium Generale

Wanneer:ma 19-09-2022 20:00 - 21:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een goed verhaal begint met een goed personage. Dat personage verkeert om te beginnen in een bepaalde omstandigheid. De schrijver manipuleert vervolgens de omstandigheden zo dat het personage in de problemen raakt en daardoor tot volle wasdom komt. Een vraag die Marijke Schermer zichzelf tijdens het schrijven vaak stelt: wat zou nu het allerergste zijn dat kan gebeuren voor dit personage? Om hem dat lot dan vervolgens met veel plezier toe te bereiden. Wanneer is een personage geschikt om een hele roman aan op te hangen? Moet de schrijver of lezer sympathie voelen voor een hoofdpersoon? Moet de schrijver dingen weten over haar personages die niet in de tekst staan? Is een romanpersonage een psychologische of een literaire constructie en wat is het verschil? Hoe verhouden de personages zich tot elkaar en wat hebben ze aan elkaar? Hoe maak je van jezelf het personage (of van de mensen om je heen)? Hoe krijg je het innerlijke leven van een karakter heel dicht bij de lezer? Aan de hand van de personages uit haar romans bespreekt Marijke Schermer hoe personages tot leven komen.

Gastschrijverschap
Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver verbonden. De gastschrijver verzorgt openbare lezingen en werkcolleges voor studenten (van binnen en buiten de RUG) die hun schrijftalent verder willen ontwikkelen. De organisatie van het Gastschrijverschap is in handen van de RUG en Studium Generale Groningen.

Meer info & tickets