Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Let's Ask: Dieren voor het gerecht - Sven Gins

Wanneer:ma 25-09-2023 20:00 - 21:30
Waar:House of Connections

Kunnen we dieren verantwoordelijk houden en straffen voor hun daden? Deze vraag speelt de laatste jaren geregeld in rechtbanken en het publieke debat. Recent ontstond felle internationale discussie over de mogelijke terdoodveroordeling van een beer die een Italiaanse jogger doodde. Toch zijn dierenrechtszaken geen nieuwe trend: al in de Middeleeuwen werden dieren met regelmaat strafrechtelijk vervolgd, verbannen, of geëxecuteerd nadat ze mensen aanvielen, verwonden of op andere manieren hadden benadeeld. Wat vertellen deze middeleeuwse en hedendaagse rechtszaken ons over de relaties tussen mens en dier, en hoe relateren ze aan actuele discussies over dieren- en natuurrechten? Maken we nu weer een beweging terug naar de Middeleeuwen?

Cultuurhistoricus Sven Gins (Rijksuniversiteit Groningen) onderzoekt meer-dan-menselijke geschiedenis via middeleeuwse beestenboeken, dierlijke robots, en dierenrechtszaken. Hij doceert bovendien over de terugkeer van middeleeuws gedachtengoed in moderne populaire cultuur zoals televisie en videogames, en hij ontwikkelt momenteel MONSTRVM, een bordspel over middeleeuwse beesten, in samenwerking met middelbare scholen en erfgoedinstellingen.

In Let's Ask delen Groningse onderzoekers hun kennis om context te bieden bij het laatste nieuws en jouw vragen te beantwoorden.