Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Meer grip op migratie | Kitten of Vluchteling? | Docu & nagesprek met Tina Farifteh, Marijke Leliveld en Daphne Brandenburg

Wanneer:do 07-03-2024 20:30 - 22:00
Waar:Cultureel Studentencentrum Usva, Munnekeholm 10

Waarom halen we de ene vluchteling met onze eigen auto op en laten we de andere verdrinken aan de grenzen van Europa? In de korte documentaire Kitten of Vluchteling? onderzoekt beeldmaker Tina Farifteh de mechanismen achter empathie en onderwerpt ze de kijker aan een experiment: wie krijgt onze empathie als het aankomt op leven en dood? Hoe kan het dat we zo empathisch zijn naar de een en zo wreed naar de ander?

Na de vertoning van de documentaire Kitten of Vluchteling? gaat regisseur Tina Farifteh in gesprek met gedragswetenschapper Marijke Leliveld, cognitiefilosoof Daphne Brandenburg en het publiek. Wat wekt onze empathie? Wat is de betekenis van empathie? Is empathie een voorwaarde voor moreel wenselijk handelen? En waar sta jij op de empathieladder?  

Tina Farifteh is een Iraans-Nederlandse fotograaf en filmmaker die woont en werkt in Sexbierum (Friesland) en Amsterdam. Tina kwam op haar dertiende van Teheran naar Nederland en studeerde, na een carrière in de marketing, in 2021 af aan de KABK in Den Haag met het meermalen bekroonde afstudeerproject The Flood . Momenteel werkt Tina aan Tina in Sexbierum, een multimediaal project over ontheemding, onthechting, assimilatie, verlies en het verlangen naar een thuis.

Marijke Leliveld is universitair hoofddocent Consumentenethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij bestudeert de psychologie van geefgedrag: waarom en wanneer geven we aan goede doelen? En wanneer geven we juist niet? Ook bestudeert ze samenwerkingen tussen goede doelen en bedrijven. Wat vindt de consument daarvan? Marijke is tevens voorzitter van de Young Academy Groningen en bestuurslid van het Center for Philosophy, Politics and Economics.

Daphne Brandenburg is universitair docent Moraalpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar werk analyseert zij hoe onderzoek in de psychologie en de cognitieve wetenschappen van invloed is op ethische vragen over autonomie, consent en verantwoordelijkheid. Ondermijnen impliciete vooroordelen onze autonomie? Kan iemand een moreel mens zijn zonder empathische vermogens te hebben? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld het strafrecht, onderwijs, en mentale gezondheidszorg? 

Dit programma is deel van de serie Meer grip op migratie . Dit voorjaar organiseert Studium Generale meerdere lezingen rondom migratie, hou de website in de gaten voor updates over de rest van het programma.