Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Kenniscafé | Geloof, hoop en liefde | Paul van Sasse van Ysselt, Sujin Rosie e.a.

Wanneer:do 11-01-2024 20:00 - 21:30
Waar:Forum Groningen

Waar haal jij voldoening uit in het leven? Soms vliegt het leven voorbij zonder dit te overdenken, maar af en toe worden we er plotseling door geraakt. Momenten van liefde en vreugde, of de pijn van eenzaamheid of wanhoop, dagen ons uit om na te denken over de zin van ons bestaan. Wat is de betekenis van het leven? Hoe geef je er invulling aan? Wat biedt houvast?

Spiritualiteit en religie kunnen een waardevolle rol spelen voor individuen en gemeenschappen, maar wat is het verschil eigenlijk tussen die twee? Hoe geven mensen in onze moderne samenleving vorm aan hun zingevingsvragen? En hoe past religie zich aan in de moderne samenleving? Is iedereen nog wel vrij om te geloven wat hij wil? 

In dit Kenniscafé gaat moderator Meriam Tuinhof in gesprek met onder andere rechtswetenschapper Paul van Sasse van Ysselt over geloof en wetgeving in onze democratische rechtsstaat, en met promovendus Sujin Rosie die uitlegt hoe geestelijk verzorgers, maar ook vrijwilligers, kunnen ondersteunen bij zingevingsvragen. 

In het Kenniscafé praten we elke maand met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Het Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m. Science LinX en Forum Groningen en wordt ondersteund door het Akkoord van Groningen.