Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

College Tour | Het hoofdkwartier van Hunted

Wanneer:di 06-06-2023 20:00 - 21:30
Waar:Aula, Academiegebouw
Link:https://sggroningen.nl/evenement/het-hoofdkwartier-van-hunted

Explosies in Rotterdam, schietincidenten en drugshandel. Nederland kampt met problemen op het gebied van illegale handel en criminaliteit. De rapporten van het Openbaar Ministerie over toenemende aanvallen op politie en hulpdiensten, de ontmanteling van de ondergrondse drugskartels van crimineel Ridouan Taghi, en de stijgende aantallen schiet- en bomaanslagen in het land dwingen ons ertoe een aantal belangrijke vragen te stellen. Vragen zoals: Wat gebeurt er met de veiligheid in Nederland? Zijn er andere vormen van georganiseerde misdaad in Nederland? Hoe kunnen we georganiseerde misdaad effectief bestrijden en welke rol speelt collectief leiderschap (samenleving & politie) daarbij? Om deze en andere vragen te beantwoorden nodigen we oud-recherchechef en veiligheidsexpert Sander Schaepman uit.

Sander Schaepman, bekend van het TV-programma ‘Hunted’, wordt in deze College Tour geïnterviewd door hoogleraar Hanny Elzinga, bijgestaan door het publiek, dat ook vragen kan stellen.

Sander Schaepman is bij het grote publiek bekend als recherchechef in het TV programma HUNTED, waarin deelnemers uit handen proberen te blijven van het opsporingsteam. Daarnaast heeft Sander een indrukwekkende carrière bij de politie achter de rug. Al 35 jaar is hij werkzaam in leidinggevende functies, vooral non-profit, van operationeel naar strategisch niveau, waaronder bij internationaal opererende Kernteams Zware Georganiseerde Criminaliteit van de Nederlandse politie. Ook werkte hij samen met verschillende internationale opsporingsdiensten. Hij heeft lokaal gewerkt in o.a. West-Europa, Libanon, Turkije en Colombia. Door zijn ervaring heeft hij een sterke politiek-/bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld en is hij zeer bedreven in het leidinggeven in crisissituaties. Deze sensitiviteit en zijn passie voor ethiek en kennis op het gebied van veiligheid zet hij nu in voor zijn rollen als bestuurs- en directieadviseur, leidinggevende van crisisorganisaties, en als keynote speaker op het gebied van veiligheid, leiderschap en integriteit.

Hanny Elzinga is werkzaam bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hier is ze 11 jaar actief geweest als universitair hoofddocent van de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Daarnaast werkte ze 10 jaar als decaan van het University of Groningen Honours College en als hoogleraar Ontwikkeling en Differentiatie van het Academische onderwijs in het bijzonder excellentietrajecten in een interdisciplinaire context. Tot op de dag van vandaag is ze actief als decaan van University College in Groningen.

Georganiseerd door Honours College in samenwerking met Illicit Trade Group en Studium Generale Groningen.

Meer info en tickets via sggroningen.nl.