Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Congres Groningen in beeld

Wanneer:do 23-11-2023
Waar:LABnul50 - Boterdiep 115 - Groningen

De parlementaire enquête, het rapport 'Groningers boven gas' en de daaropvolgende kabinetsreactie hebben ervoor gezorgd dat er meer landelijke aandacht is voor de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning. Groningen is eindelijk meer in beeld. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen houdt op 23 november het congres 'Groningen in beeld' waarbij deze ontwikkelingen centraal staan. Daarnaast presenteren ze hun nieuwe boek 'Inzicht in impact'.

Tijdens de opening interviewt journalist Arnoud Bodde de auteurs van het boek 'Inzicht in impact' Willemijn Schreuder, Nienke Busscher en Tom Postmes. Wat is de stand van kennis en hoe kijken zij naar de ontwikkelingen in het dossier? Vervolgens start het keuzeprogramma met verschillende sessies waarin essayisten uit het boek hun onderzoek en inzichten presenteren, soms gespiegeld met de ervaringen van professionals uit de praktijk.

Congres Groningen in beeld
Donderdag 23 november 2023
16.00 - 20.30 uur
LABnul50 - Boterdiep 115 - Groningen