Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

GUF Lustrum Symposium - Academische Vrijheid: ideaal of illusie?

Wanneer:wo 01-11-2023
Waar:RUG Academiegebouw, Offerhauszaal, Broerstraat 5 Groningen

Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) houdt in het kader van haar 26 ste lustrum het symposium 'Academische Vrijheid: ideaal of illusie?'.

Datum: 1 november 2023
Aanvangstijd: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Einde: 17.00 uur met een borrel
LocatieRUG Academiegebouw, Offerhauszaal, Broerstraat 5 Groningen

De sprekers van het symposium zijn:

De sprekers laten hun licht schijnen over het thema en gaan vervolgens onder leiding van filosoof Hans Harbers in debat met een panel met onder andere prof. dr. Erik Frijlink, hoogleraar Farmaceutische Technologie en Biofarmacie en prof. dr. Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur, en met de zaal.

Universitaire wetenschappers zoeken voortdurend naar een balans tussen academische vrijheid enerzijds en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds. Academische vrijheid is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogstaande wetenschapsbeoefening in een open kennissamenleving.

Maar wat betekent academische vrijheid? Waar liggen de grenzen van academische vrijheid en wie bewaakt deze grenzen? Hoe verhoudt de vrijheid van de wetenschapper zich tot ontwikkelingen in de samenleving? Hoe garandeer je academische vrijheid in de omgang met publieke en private opdrachtgevers van wetenschappelijk onderzoek? Hoe gaat de wetenschap om met politiek omstreden vraagstukken, of met wetenschapsbeoefening in landen waar academische vrijheid met voeten wordt getreden? Deze en andere vragen komen aan de orde in het symposium 'Academische Vrijheid: ideaal of illusie?'.

Heeft u belangstelling om het GUF Lustrum symposium bij te wonen, meldt u zich dan aan via onderstaande button vóór 23 oktober aanstaande. Bij vragen kunt u contact opnemen via guflustrum@rug.nl/ 050-3635285.

Wij kijken uit naar uw komst!

Met hartelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting Groninger Universiteitsfonds

Prof. dr. Lou de Leij
Voorzitter Bestuur GUF