Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Publiekssymposium Groningens Ontzet

Wanneer:za 27-08-2022 15:00 - 16:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5

‘Verzet en vrijheid: Het Gronings Ontzet van 1672 en de Universiteit’

Als onderdeel van de viering van 350 jaar Groningensn Ontzet, wordt er een symposium gehouden in het Academiegebouw, getiteld ‘Verzet en vrijheid: Het Gronings Ontzet van 1672 en de Universiteit’. Er staan vier lezingen op het programma, met muzikale ondersteuning.

De lezingen zijn van:

Dr. Benjamin van der Linde - ‘Niet alleen Groningen: De veldtocht van Bernard van Galen en de rol van de Duitse grensregio’s’
Dr. Joop Koopmans - ‘Bommen Berend als agressor en het nieuws van 1672’
Dr. Judith Brouwer - ‘“Groningen constant/ Behout van ’t lant”: reacties op het ontzet’
Dr. Arjen Dijkstra - ‘De academische gemeenschap in staat van beleg: De Groningse universiteit in 1672’

Het publiekssymposium is voor iedereen toegankelijk en is daarnaast onderdeel van het Alumniprogramma in het kader van Groningens Ontzet.

Meer over de lezingen en de viering van Groningens Ontzet

Opgave voor het symposium kan via Eventbrite: