Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Werkt onze lokale democratie?

Wanneer:do 20-01-2022 13:00 - 17:00
Waar:Bleyenberg, Grote Markt 10, Den Haag/Online

‘Werkt onze lokale representatieve democratie?’ Dat is de vraag van het symposium dat promovendus Harmen Rienks organiseert. Zelf denkt hij dat het antwoord ‘ja’ is. Hoewel?
Rienks: ‘Tot op heden heb ik nog geen statistisch significant verband kunnen vinden tussen welke partijen er in het college van B&W zitten, en de hoogte van de gemeentelijke belastingen.’

In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het moment waarop wij als burgers afrekenen met onze lokale vertegenwoordigers én het gemeentebeleid voor de komende jaren bepalen. Maar worden deze beloftes van de representatieve democratie wel waargemaakt? En hoe kunnen we dat meten en weten?

In het symposium ‘Werkt onze lokale representatieve democratie’ gaan we op zoek naar antwoorden aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Aanmelden: Deelname is gratis, aanmelden verplicht via werkt.onze.lokale.democratie@gmail.com

Corona: Als het symposium vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kan vinden, dan zal het symposium worden ingekort en online plaatsvinden. U kunt zich ook enkel aanmelden voor een (eventuele) online editie van het symposium.

Organisatie: Harm Rienks (Faculteit Economie en Bedrijfskunde RUG), mede mogelijk gemaakt door Sustainable Society RUG en COELO