Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

‘Inception’ in Forum Groningen

Wanneer:ma 15-11-2021 19:00 - 22:00
Waar:Forum Groningen, Nieuwe Markt 1. Entree: € 11,00 met korting voor scholieren en studenten

Het gevoel van ontwaken uit een droom en even weer tot de werkelijkheid moeten komen, herkent iedereen. Afhankelijk van de aard van de droom gaat dit gepaard met meer of minder lichamelijke gejaagdheid. We dromen allemaal, maar waarom en hoe we dat doen is een interessante vraag waar wetenschappers steeds meer stukjes van beginnen te begrijpen. Sigmund Freud noemde dromen de koninklijke weg naar het onbewuste en gebruikte deze in zijn psychoanalyse. Het zoeken naar symbolen van onderdrukte verlangens in dromen is niet langer een veelgebruikte techniek in de psychotherapeutische praktijk.
Maar dromen lijken wel degelijk iets te maken te hebben met belangrijke psychologische functies. De droomslaap, of ook wel de rapid eye movement slaap, speelt een belangrijke rol in de verwerking van emotionele gebeurtenissen. Onderbroken of gefragmenteerde nachtelijke droomslaap geeft problemen in de regulatie van emotionele reacties overdag en gezonde slaap is essentieel en onmisbaar voor een gezond psychisch functioneren.

De hoofdpersoon Dom Cobb in Inception gebruikt dromen van anderen als toegang tot hun onderbewuste met als doel hun doen en laten te manipuleren. Zoekend naar symbolen, verschillende lagen, kennis en betekenissen, in analogie met Freud. Echter, hij wordt zelf geteisterd door emotioneel aangrijpende gebeurtenissen uit het verleden en dit belemmert hem in zijn werk.

Aan de hand van het thema van Inception, waarin de droomwereld en de realiteit door elkaar lopen, zal psychiater Jeanine Kamphuis, verbonden aan het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, een inleiding geven op de film ‘Inception’. De huidige kennis over de functie van onze eigen dromen, het belang van gezonde slaap en in het bijzonder een ononderbroken rapid eye movement slaapfase en de psychiatrische gevolgen als dit niet goed loopt, zal zij uiteenzetten. Na afloop van de film is er gelegenheid voor een nagesprek.

Marvelous Mind (www.rug.nl/marvelousmind) is een initiatief van BCN Brain, UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen, naar analogie van het Amsterdamse initiatief Brein in Beeld (www.breininbeeld.org), waarin we kennis delen en de discussie aangaan over de werking van de hersenen, over hersenziekten, hoe daar mee om te gaan en hoe die kunnen worden behandeld.

Meer weten?