Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Symposium aardbevingsbestendige woningen

Wanneer:di 24-03-2020
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen organiseert op 24 maart een symposium. Tijdens dit symposium zullen wetenschappers, ingenieurs en aardbevingsdeskundigen spreken over het verstevigen van woningen in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen. Ze zullen ingaan op verschillende aspecten van de aardbevingsproblematiek. Hoe zijn de versterkingsanalyses gemaakt? En wat kunnen we leren van vergelijkbare situaties in andere landen? Daarnaast zal de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tijdens dit evenement de nieuwste inzichten delen over bevingsbestendige nieuwbouw. Tot slot wordt er aandacht besteed aan hoe Groningers zelf de situatie rondom de aardbevingen ervaren. Hoe voelen zij zich over de veiligheid, risico's en stress die de aardbevingen met zich meebrengen?

Wil je naar het symposium? Dan is aanmelden verplicht!

Symposium Aardbevingsbestendige Woningen
Een tijdelijk versterkt gebouw in Appingedam