Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Grensoverschrijdend? InterScience De Jonge Akademie

Wanneer:di 24-03-2020 18:30 - 21:00
Waar:Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19

Vervaagt de grens tussen talen als je een nieuwe taal aanleert? Hoe kunnen culturele barrières in militaire samenwerking over grenzen heen beslecht worden? Vanuit verschillende vakgebieden spreken wetenschappers over het thema grenzen. Vaak zijn er onverwachte raakvlakken, die de onderlinge verbondenheid tussen verschillende disciplines benadrukken.

Tijdens dit symposium staan lezingen geprogrammeerd van een toegepast taalkundige, een biochemicus, een sociaal psycholoog en een visueel kunstenaar.

Sprekers

  • Merel Keijzer, hoogleraar Engelse taalkunde en Engels als tweede taal, Rijksuniversiteit Groningen – Taal kent geen grenzen: de wisselwerking tussen een eerste en tweede taal
  • Marleen Kamperman, hoogleraar polymeerchemie, Rijksuniversiteit Groningen – Materialen zonder grenzen?
  • Susanne Täuber, universitair hoofddocent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen – Grensoverschrijdend samenwerken in het leger
  • Mariëlle Gebben, visueel kunstenaar en fotograaf – De grens tussen werkelijkheid en fantasie

Kijk voor meer informatie op de website van De Jonge Akademie.