Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

What's Cooking in Prehistoric Alaska?

Wanneer:ma 25-03-2019 19:30 - 21:30
Waar:Arctisch Centrum, Aweg 30, Groningen

Onder deze intrigerende titel verzorgt Marjolein Admiraal op 25 maart a.s. een lezing in het Arctisch Centrum.

Ruim 3000 jaar geleden leefde er jagers-verzamelaars in de meest afgelegen delen van Alaska. Ook zij vervaardigden en gebruikten aardewerk, ondanks het feit dat het klimaat in Alaska niet bepaald geschikt was voor de productie van aardewerk. Zo was er nauwelijks of geen hout om als brandstof te gebruiken en de vochtige zomers en koude winters maakten het drogen van de klei moeizaam. Het is daarom aannemelijk dat aardewerken potten voor deze vroege volken waardevol en belangrijk materiaal was.

Sinds kort wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het waarom van dit aardewerkgebruik in prehistorisch Alaska. Dat is ook de rode draad in deze lezing, waarin Marjolein Admiraal toelicht waarvoor aardewerk werd gebruikt, wat er dan werd gekookt in deze potten en welke methoden zij heeft gebruikt in haar onderzoek. En … de eerste resultaten van haar onderzoek!

Marjolein Admiraal doet promotieonderzoek op het GIA/RUG.

De lezing vindt plaats op 25 maart a.s., vanaf 19.30 uur in het Arctisch Centrum (A-weg 30 te Groningen). Kosten: € 2,00.