Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

IMAKA-lezing Herman Sips "De IJswalvis"

Wanneer:ma 25-02-2019 om 19:30
Waar:Arctisch Centrum, A-weg 30, Groningen

De IJswalvis, Balaena mysticetus - dat is de titel van de IMAKA-lezing door Herman Sips op 25 februari 2019.

Hij vertelt over de ”ijswalvis” of de Groenlandse walvis, die als enige baleinwalvis het gehele jaar in het Arctisch gebied verblijft. Het zijn kolossale dieren van wel 100 ton, die vooral langs de randen van het zee-ijs hun speldenknopkleine voedsel zoeken. Ze waren bijna als soort verdwenen door de walvisjacht (vooral door de Nederlanders), maar nemen nu weer in aantal toe. Er is nog maar weinig echt bekend over deze walvissoort – tijd dus dat er meer onderzoek wordt uitgevoerd. De snelle opwarming van en toeneming van menselijke activiteiten in het Arctische gebied maken dit onderzoek ook urgent.

Plannen daarvoor zijn er: de Icewhale Foundation heeft het initiatief genomen om een serie wetenschappelijke expedities te organiseren naar de dynamische randzone van het Arctische zeeijs in de Fram Straat gedurende opeenvolgende poolwinters. Ook zijn er concrete plannen voor de bouw van een speciaal onderzoeksvaartuig waarmee een zeskoppige bemanning telkens vijf maanden achtereen autonoom de leefomgeving van het drijfijs in de poolwinter kan onderzoeken. Ook deze plannen zullen tijdens de lezing worden belicht.

Herman Sips is marien-bioloog en voorzitter van de Icewhale Foundation.

De lezing vindt plaats op maandag 25 februari, in het Arctisch Centrum (A-weg 30 te Groningen), begint om 19.30 uur en kost € 2,00.