Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Voorbereiding 'Hack the gap: Gelijke onderwijskansen'

Wanneer:wo 31-10-2018 13:00 - 16:00
Waar:Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen

In het kader van Onderwijsinnovatie organiseert de gemeente Groningen samen met het ministerie van OCW en andere (kennis)partners de onderwijshackathon Hack the gap: Gelijke onderwijskansen. Bij een hackathon worden allerlei gegevensbestanden aan elkaar gekoppeld, zoals gegevens over leeftijd, postcode, schooltype, inkomen van de ouders, gezinsvorm enz. De gegevens worden, volledig geanonimiseerd en met inachtneming van alle privacywetgeving, geleverd door o.a. de gemeente Groningen en het CBS. Tijdens de hackathon in maart 2019 gaan de deelnemers in teamverband aan de slag om te zoeken naar verbanden die ons nieuwe inzichten kunnen geven rond het thema gelijke kansen in het onderwijs.

Ter voorbereiding op deze hackathon wordt in een select gezelschap van vakspecialisten dit thema en verdere ideeën uitgediept. Dit gebeurt tijdens de voorbereidingsdag op woensdag 31 oktober 2018, tussen 13.00 en 16.00 uur. De hackathon en de voorbereidingsdag staan open voor docenten, studenten, scholieren, onderzoekers, IT-fanatici, jeugdartsen, lectoren, enz. Technische kennis is niet vereist, want de deelnemers werken in teams waarin verschillende deskundigheden verenigd zijn. Aan het einde van de hackathon pitchen de teams hun bevindingen en kijken we samen wat we kunnen doen met de uitkomsten. Bijvoorbeeld verder onderzoek doen naar gevonden verbanden, of nauwer samenwerken op bepaalde terreinen. De uitkomst van een hackathon is nooit te voorspellen.

Hack the gap: Gelijke onderwijskansen bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 – de Voorbereidingsdag 31 oktober 2018. Het thema uitdiepen en ideeën genereren, zodat tijdens de eigenlijke hackathon deelnemers gerichter aan de slag kunnen. Ook wordt dan duidelijk welke databestanden nodig zijn, welke specialisten moeten deelnemen aan de hackathon enz.
  • Deel 2 – de hackathon vrijdag 1 en zaterdag 2 maart 2019. De deelnemers gaan met de data aan de slag. Tijdens de tweede dag worden de resultaten gepitcht door de teams en kijken we wat we ermee kunnen en willen.
Hack the gap: Gelijke onderwijskansen