Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Opening academisch jaar Faculteit der Letteren 2018

Wanneer:di 04-09-2018 16:00 - 18:00
Waar:Aula, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Letterenlezing 2018

Op dinsdag 4 september a.s zal Stine Jensen, filosoof, schrijver en programmamaker bij omroep Human, het academisch jaar 2018-2019 van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen openen met het uitspreken van de Letterenlezing. De lezing van Jensen zal de titel dragen 'Salinger Bellen, Over de Kracht van de Literaire Verbeelding'. De lezing is gratis en vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. De voertaal is Nederlands.

Over Stine Jensen

Stine Jensen is filosoof, schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN. Ze studeerde literatuurwetenschap (cum laude) en filosofie in Groningen, waarna ze verder ging aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde op Waarom vrouwen van apen houden. Van het boek verschenen vertalingen in het Chinees en in het Frans. Toen de zilverrug Bokito op 18 mei 2007 uitbrak in Blijdorp en een vaste bezoekster ernstig verwondde, verwierf Stine nationale bekendheid. In de nasleep van de affaire bleek Stine Jensen een graag geziene gast in actualiteitenprogramma’s op radio en televisie. In 2017 deed ze mee aan Wie is de Mol. Ze viel in de zevende aflevering af, als zesde. Stine schreef diverse boeken, over mannelijkheid en vrouwelijkheid, liegen, liefde tussen Turken en Europeanen, Scandinavie, opvoeden, emoties en identiteit.

Meer over Stine Jensen

Over de Letterenlezing

Al meer dan 25 jaar opent de Faculteit der Letteren haar academische jaar met de Letterenlezing. In de Letterenlezing geeft een bekend persoon zijn of haar mening over het belang van de Letteren (talen, kunst, literatuur, media, (kunst)geschiedenis, archeologie en communicatie) voor de maatschappij. De Letterenlezing wordt ieder jaar afwisselend in het Nederlands en in het Engels gehouden, dit jaar is het in het Nederlands. Eerdere sprekers waren o.a. Katherine Waatson, Farah Karimi, Wim Pijbes, Sophie in ’t Veld, Anna Enquist, Femke Halsema, Hans Goedkoop, Ronald Giphart, Jan Blokker en Elsbeth Etty.

Meer informatie

Afdeling Communicatie, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen. Tel. 050-3635906, email: info.let@rug.nl

Aansluitend vindt er een borrel plaats in de Spiegelzaal