Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Congres 'Different lives: Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies'

Vanaf:wo 19-09-2018
Tot en met:vr 21-09-2018
Waar:Oude Boteringestraat 33, Groningen

Van 19 tot en met 21 september 2018 organiseert het Biografie Instituut van de RUG het congres 'Different lives: Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies'.

De biografie is een genre dat sinds enige tijd volop in de publieke belangstelling staat. Biografieën bepalen de manier waarop we met ons nationaal verleden omgaan. Deze levensbeschrijvingen staan vaak niet op zichzelf, maar krijgen betekenis tegen de achtergrond van een traditie, een manier waarop er gewoonlijk over individuen wordt geschreven in een land. Dit soort tradities staan centraal in het congres.

Voor het congres zijn vijftien sprekers uitgenodigd uit alle werelddelen. Zij zullen onder andere vertellen over wat in hun ogen de meest geslaagde biografie uit hun land is. Dezelfde sprekers ook worden samengebracht in rondetafelgesprekken, waarin op meer thematische wijze enkele hete hangijzers uit het actuele debat over de biografie aan bod zullen komen. Op welke manier krijgen biografieën in verschillende delen van de wereld te maken met censuur? Een aanverwant thema is het belang dat wordt toegekend aan de geautoriseerde biografie. Tenslotte zal besproken worden hoe het genre zich verhoudt tot andere kennisdomeinen, zoals de psychologie, de geschiedwetenschap of de mediastudies.

De keynote van het congres wordt verzorgd door de Britse biograaf Richard Holmes, die in zijn boeken 'Footsteps. Adventures of a Romantic Biographer' (1985) en 'This long pursuit. Reflections of a Romantic Biographer' (2016) uitgebreid heeft gereflecteerd op zijn praktijk als biograaf. In zijn lezing zal hij ingaan op de manier waarop de Engelse traditie van liberal biography van invloed is geweest op zijn eigen biografische onderzoek en methode.