Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Symposium Duurzame Netwerken - 10 jaar samenwerken RUG/Rijkswaterstaat

Wanneer:wo 22-11-2017 10:00 - 18:00
Waar:Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen

De samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat op het gebied van duurzame ontwikkeling van infrastructuur netwerken bestaat 10 jaar. Wat begon met de oratie van Jos Arts als bijzonder hoogleraar ‘Milieu en Infrastructuurplanning’ in november 2007 is inmiddels uitgegroeid tot een stevige groep van hoogleraren, post-docs en promovendi gekoppeld aan een netwerk van ‘practitioners’. De samenwerking beoogt wetenschappelijke kennis en leerprocessen te koppelen aan de praktijk van infrastructuurplanning en -ontwikkeling.

Tien jaar samenwerking heeft geleid tot een scala aan (promotie)onderzoeken en adviezen op uiteenlopende onderwerpen als gebiedsgerichte infrastructuurplanning, meerwaardecreatie, publiek-private samenwerking, project- en programmamanagement en beleving van snelwegen. Ook is er een groot aantal studenten opgeleid en werkzaam in de praktijk.

Graag nodigen wij u uit samen met ons op woensdag 22 november 2017 terug te kijken op en te leren van behaalde resultaten en samen wetenschap en praktijk te verbinden. Ook willen wij met u vooruitkijken naar de toekomst. De wereld van gebieds- en infrastructuurontwikkeling is volop in beweging. Welke opgaven levert dit op voor praktijk, wetenschap en het samenwerkingsprogramma? En hoe kunnen we daarop inspelen?


Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen in 'het Kasteel’ in Groningen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw deelname of afwezigheid uiterlijk vrijdag 10 november 2017 aan te geven via dit aanmeldformulier.

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. Oscar Couwenberg, Rijksuniversiteit Groningen
Dr.ir. Klaas Groen, Rijkswaterstaat