Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Studium Generale | Pieter Boeke Lezing | Depressie: Welke therapie helpt het best? - Marcus Huibers

Wanneer:ma 06-11-2017 20:00 - 21:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is depressie op dit moment de aandoening met de grootste ziektelast in de gehele wereld. Reden te meer om onderzoek te doen naar de effectiviteit van bestaande vormen van psychotherapie. Meer informatie