Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Groningen Energieneutraal: hoe doen we dat?

Wanneer:do 02-11-2017 14:00 - 17:00
Waar:Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18

Een hele stad kun je alleen energieneutraal maken als alle partijen samenwerken. De stad Groningen heeft in 2011 de doelstelling vastgelegd om in 2035 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat alle energie die in de stad wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt.

Bedrijven en organisaties zijn verantwoordelijk voor 50% van het totale energiegebruik in de stad. Daarom is er Groningen Energieneutraal, een platform waarbij bedrijven elkaar inspireren en helpen om nog sneller energieneutraal te worden. Samen sta je sterk!

Om samen nog sterker te staan organiseert de RUG het symposium Gro Green Energy. We beginnen deze middag met een lezing van Freek van Eijk over de kansen die circulaire economie biedt voor bedrijven. Daarna geven partners van Groningen Energieneutraal lezingen en workshops, over hun best practise, de lessen uit hun bedrijf, of juist over hun worstelingen en vragen. Bedrijven die meedoen en een workshop geven zijn Bossers & Cnossen, Noorderpoort college, Alfa college, Holthausen Groep, Grunneger Power en Engie.

We gaan voor een energieke middag waar, in een goede sfeer, goede ideeën ontstaan.

Groningen Energieneutraal
Groningen Energieneutraal