Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Medicine Teaching and Examination Regulations (OER)
University Medical Center Groningen

Onderwijs en Examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn de specifieke rechten en plichten opgenomen die per opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen gelden voor zowel student als opleiding. In het (algemene universitaire) Studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden.

Laatst gewijzigd:09 december 2019 08:26
printView this page in: English