Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Medicine Junior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Informatie voor studenten Tandheelkunde

Ook voor studenten tandheelkunde is financiering van een (D)MD/PhD-traject mogelijk, ondanks dat het curriculum sterk verschilt van het curriculum geneeskunde. Voor gedetailleerde informatie kan contact opgenomen worden met dr. Sophia Bruggeman.

Laatst gewijzigd:20 april 2023 09:30