Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Dentistry Verkorte Bachelor
University Medical Center Groningen

Toelating tot de Verkorte Bachelor

Om toegelaten te worden tot de verkorte bacheloropleiding moet je in het bezit zijn van:

• Een geldig HBO-bachelor diploma Mondzorgkunde met een Bachelor of Science titel* behaald in Nederland, en

• deelcertificaten voor de vakken natuur- en scheikunde op VWO-niveau**.

* Het CROHO-register geeft aan in welk cluster jouw master valt. CROHO staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Een diploma Mondzorgkunde is ondergebracht binnen het CROHO-cluster 'gezondheid' en daarmee dien je het Instellingsgeld II te voldoen, dit komt neer op ongeveer €20.000,- per studiejaar.

** Het behalen van deelcertificaten kan bijvoorbeeld via www.ccvx.nl, of Boswell Beta. Een certificaat (geslaagd voor staatsexamen) van een erkend thuisstudie-instituut of een avondcollege wordt ook geaccepteerd.

Aanmelding toelatingsexamen 2022


Klik hier voor aanmelding toelatingsexamen (aanmelden mogelijk tot 20 januari 2022)

Let op:
Aanmelden voor het toelatingsexamen via Studielink is niet mogelijk.

Voor dit toelatingsexamen verkorte bachelor geldt een maximale deelname van 4 keer.
Het insturen van motivatiebrieven is geen onderdeel van onze selectie.

Klik hier voor de leerstof toelatingsexamen Verkorte Bachelor start september 2022

Laatst gewijzigd:22 november 2021 09:43