Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. W.G.M. (Wim) Holterman

prof. dr. W.G.M. (Wim) Holterman

Professor Business Valuation
Profile picture of prof. dr. W.G.M. (Wim) Holterman
Telephone:
+31 50 36 33768 (Secretary)
E-mail:
w.g.m.holterman rug.nl

W.G.M. (Wim) Holterman (26 augustus 1960)

 

Address: Gustav Mahlerplein 64b, 1082 MA  AMSTERDAM

Tel: +31 (0) 20 2379500

 

Wim Holterman's main position is partner at Value Insights Advisory where he focusses on board room valuation matters in respect of M&A, strategy and dispute resolution. Wim is the founding father of the valuation practice of PwC in the Netherlands which he led for more than 20 years. Wim became a Professor of Business Valuation in 2008, with the main responsibility of initiating and organizing the Executive Master of M&A and Valuation, a master programme for professionals working in the M&A world. Wim was a fulltime academic staff member of the Faculty of Economics from 1986 to 1994, where he worked as an assistant professor of finance. He earned a PhD in 1993 on the subject of the valuation of unlisted companies.

 

Teaching 

Wim Holterman is the programme director of the Executive Master of M&A and Valuation, an executive master programme for M&A professionals who work for M&A and business development departments, corporate finance departments within banks, private equity players and accountancy and advisory firms (rug.nl/feb/emmav). Besides teaching in The Executive Master of M&A and Valuation, Wim also teaches on valuation relation matters in the accountancy department of the FEB and in the Executive Master of Finance and Control.

 

Publications

2010

 • De Rol van Fairness Opinies bij Fusies en Overnames, in 'Wat is waarde", Liber Amicorum voor Prof.dr.F.M. Tempelaar, p.p 159-168.

 2009

 • Op waarde gewaardeerd: hoe de waarderingsprofessie kan bijdragen aan succesvolle fusies en overnames, Inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Business Valuation aan de Rijksuniversiteit van Groningen, oktober 2009.

2007

 • Fusies, overnames en commissarissen (co-auteur Prof. dr. J. van Manen), Spotlight (vaktechnisch bulletin PwC Accountants) jaargang 14 -2007, nr 3.
 • De raad van commissarissen en fairness opinies (co-auteur Prof. dr. J van Manen), Spotlight (vaktechnisch bulletin PwC Accountants) jaargang 14 -2007, nr 3.

2004

 • Waardebepaling in het kader van de goodwill impairment-test, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, juni 2004, p. 269 – 276.
 • Immateriele activa in beweging, Spotlight (vaktechnisch bulletin PwC Accountants), jaargang 11 – 2004, nr 10.

 2003

 • Verslaglegging over fusies en overnames: wat gaat veranderen?, Spotlight (vaktechnisch bulletin PwC accountants), Jaargang 10 – 2003 Nr. 2.
 • Waardering van personeelsopties, Spotlight (vaktechnisch bulletin PwC Accountants), Jaargang 10 – 2003 Nr. 3.

2002

 • Valuereporting bindt strijd aan met historische verslaggeving, The Financial Analist, Februari 2002, p. 38-41.
 • Transparantie en de marktwaarde van de aandelen van een onderneming, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, December 2002, p. 574-582.

2001

 • Implementatie van personeelsoptieplannen, Accounting, special issue “Personeelsopties”,Oktober 2001, p. 312-317.

1999

 • Rapportage PricewaterhouseCoopers, Immateriële productiemiddelen, Balanceren met Kennis, Ministerie van Economische Zaken (co auteurs: R. Oudman, R. Overgoor, S. Zijlstra), Juni 1999, p. 3-45.

1998

 • De waardebepaling van personeelsopties, Een kritische evaluatie van het nieuwe fiscale waarderingsforfait (Co-auteur dr. P.P.M. Smid), Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, ’s-Gravenhage, mei 1998, p. 166-172.

1997

 • De rol van de financieel manager bij fusie en overname: waardebepaling en financiering (Co-auteur M. Smink, EUR), Handboek Treasury Management, Alphen aan den Rijn 1997, p. E2350-1 - E2350-16.
 • Implementatie van financiële werknemersparticipatie, Tijdschrift voor Corporate Finance, 1997, p. 7-17

1996

 • Waardebepaling van werknemersaandelen, Handboek Financiële Participatie door werknemers, Kluwer, Deventer, 1996, p. 103-114.
 • Waarderingsmethoden bij waardemanagement, De Financiële Functie en ondernemingswaarde, Samsom , Alphen aan den Rijn, 1996, p. 149-159.
 • Waardering van incourante aandelen en minderheidsparticipaties, Dossier, special issue “Onderneming en Overnemen”, Delwel/Advies, ’s-Gravenhage, 1996, p. 46-51.

1995

 • De waarde van niet-genoteerde minderheidsbelangen, F&O, Juli Augustus 1995, p. 13-16.

 1994

 • Waardebepaling en waarderingsmethoden (2), De Accountant, Januari 1994, p. 337-341.
 • Waardebepaling en waarderingsmethoden, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, November 1994, p. 603-616.
 • Waardering van minderheidsbelangen, Tijdschrift voor bedrijfsadministratie, December 1994, p. 435-441.
 • De waarde van een bedrijf: Twistpunt tussen ondernemer en F&O specialist, F&O, December 1994, p. 48-50.

1993

 • De waardering van niet genoteerde aandelen - theorie en cases, proefschrift, 1993, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Waarderingsmethoden vragen om zorgvuldige hantering, Accountant Adviseur, Mei 1993, p. 22-28.
 • Waardebepaling en waarderingsmethoden (1), De Accountant, December 1993, p. 262-266.
Last modified:25 June 2022 12.18 p.m.