Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. L.D. (Hati (spreek uit Hattie)) van Kleef-Ruigrok

mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok

Universitair docent
mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok
E-mail:
l.d.van.kleef-ruigrok rug.nl

Hati van Kleef-Ruigrok (Davao te de Filippijnen, 1980) studeerde tussen 1999 en 2004 Nederlands recht met als specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna volgde zij de tweejarige master Functionaliteit van het recht (de Onderzoeksmaster). In deze periode is zij als student-assistent werkzaam geweest bij de vakgroep Bestuursrecht, de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en bij de onderzoeksschool van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.  

In 2006 is zij aangesteld als promovenda en docent bij de sectie Algemene Rechtswetenschap. Zij is in 2012 'bevallen' van haar proefschrift Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?. Sindsdien is zij werkzaam als universitair docent bij dezelfde sectie waar zij op allerlei niveaus onderwijs verzorgt en vakken coördineert. Ook is zij lid van de Vaste Commissie voor de Propedeuse. In 2014 heeft zij het Basiskwalificatie Onderwijstraject afgerond. 

Haar nevenactiviteiten waren: lid en voorzitter van de promovendiraad voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, redacteur bij het tijdschrift Jurisprudentie voor gemeenten (JG), lid van de bezwaarschriftencommissie bij de Gemeente Heerenveen, gastannotator van het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB).

Publicaties:  

 • L.D. van Kleef-Ruigrok, 'Verhaal van politiekosten op de private organisator' in: J.G. Brouwer en A.E. Schilder (red.), Van een andere orde, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 185-204.
 • J.G. Brouwer en L.D. van Kleef-Ruigrok, Handleiding voor juridische scripties, Groningen 2014.
 • I. Bennigsen en L.D. van Kleef-Ruigrok, 'Verwijzen naar digitale bronnen: aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013', 27 januari 2014.
 • L.D. Ruigrok, 'Die pet past ons allemaal', AA juli/aug 2013, p. 574-579.
 • L.D. Ruigrok, Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang? - Het bevel en de last in historisch en rechtsvergelijkend perspectief, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
 • L.D. Ruigrok en J.G Brouwer, 'Oudejaarsrellen in de zomer. Over onruststokers en een dwangsom', AA sep. 2010, p. 579-583.
 • L.D. Ruigrok, 'De dwangsom in nieuw perspectief - Over het voorkomen van ordeverstoringen', Gst. 7341 (2010), p. 434-442.
 • ABRvS 14 januari 2009, JG 2009/0028 m.nt. LDR (noodbevel Westland).
 • Rb Amsterdam 13 januari 2009, JG 2009/0040 m.nt. LDR (verwijderingsbevel APV).
 • ABRvS 8 april 2009, JG 2009/0042 m.nt. LDR (spoedbestuursdwang huisvuil).
 • ABRvS 25 november 2009, JG 2010/0083 m.nt. LDR (asbestbrand Vroomshoop).
 • ABRvS 17 februari 2010, JG 2010/0019 m.nt. LDR (functioneel overtreder hennepkwekerij).
 • ABRvS 21 april 2010, JG 2010/0038 m.nt. LDR (preventieve dwangsom).
 • 'Feitelijke handhaving in het bestuursrecht', elektronische publicatie.
 • 'Gender en genitale verminking', NAV 2005-4, p. 172-189.

De bovengenoemde annotaties in de JG zijn te vinden via site van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.

Laatst gewijzigd:07 maart 2019 11:20

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculty of Law / Legal Science

Working hours:
Maandag, woensdag, donderdag 9.00-17.00 uur (zie digitale agenda!)