Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. H. (Hanneke) Ronnes

prof. dr. H. Ronnes

Bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen (Stichting Van der Wyck-De Kempenaer)
prof. dr. H. Ronnes
E-mail:
h.ronnes rug.nl

Education, master diplomas:

- 1998: Doctoraal (drs.) or master (MA) History, University of Amsterdam, The Netherlands. Specialisation: social-economic history. 

- 1999: Doctoraal (drs.) or master (MA) Cultural Anthropology, Free University, Amsterdam, The Netherlands. Specialisation: political anthropology.

- 2000: Master (MA) in Archaeology, University College Dublin, Ireland. Specialisation: medieval and post-medieval archaeology.

PhD:

In 2005 I finished my PhD (in archaeology) at University College Dublin, Ireland, titled: Architecture and Elite Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700 (published in 2006 with Pallas, Amsterdam University Press).

Editorial boards and advisory boards:

-Chief editor of the peer reviewed journal Virtus (Verloren Publishers), The Netherlands.

-Member of the Advisory Board of Explorations in Renaissance Culture (Brill Publishers), the United States of America.

Publications:

 • Ronnes, H. (2018). De subversieve huiskat: Kunstenaars en poezen in Nederland, 1885-1910. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940.
 • Ronnes, H. (2018). Historische sensibiliteit op kasteel Hernen: Memoriestenen en herinneringslandschappen in de zestiende eeuw. Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre, CIX, 47-63.
 • Ronnes, H., Stissi, V. V., Brouwer, P. A., & van Elburg, W. M. Hoed u voor de slopers en hun hamer: De Volkskrant.
 • Ronnes, H. (2018). Jacob van Lenneps web van buitenplaatsen. Kasteel & Buitenplaats20(62), 18-20.
 • Ronnes, H. (2017). Achter de schermen: Het dagelijks leven aan het hof van de graven van Blois. Virtus, 24.
 • Ronnes, H. (2017). De infantilisering van kasteel en buitenplaats. In Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (pp. 434-445). Verloren.
 • Ronnes, H. (2017). Recensie van Amsterdam in de wereld. Amstelodamum, 104(4), 190.
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2017). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (2017). Recensie van Oudheid als ambitie. Kasteel & Buitenplaats, 19(59), 21.
 • Gietman, C. (Ed.), Moes, J., Rewijk, D., Ronnes, H., Bremmer, J. N., & Spek, T. (2017). Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen: Opstellen voor prof.dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hooglerar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verloren. 
 • Ronnes, H., & Koster, R. (2017). The English country house as (proto) museum: Dutch travel accounts explored (1677-1750). In J. Stobart (Ed.), Travel and the British Country House. Manchester University Press.
 • Ronnes, H., van Doornmalen, S., Henkes, T., van Houtum, B., Kamphorst, A., Knegtel, J., van Seijen, S., Zonneveld, M. (2017). ‘Amsterdam Castle’: Een Amsterdams kasteel in Muiden. Amstelodamum, 104(1).
 • Ronnes, H. (2016). A sense of heritage: Renewal versus preservation in the English and Dutch palaces of William III in the 18th century. In J. Stobart, & A. Hann (Eds.), The Country House: Material Culture and Consumption. (pp. 74-83). Swindon: Historic England. 
 • Ronnes, H., & van Kessel, T. M. C. (2016). Heritage (erfgoed) in the Dutch press: A history of changing meanings in an international context. Contributions to the History of Concepts, 11(2).
 • Ronnes, H., & van der Voort, L. M. (2016). En masse naar Kleef: Op plezierreis in de achttiende eeuw. De achttiende eeuw, 48(1), 170-182.
 • Ronnes, H. (2016). Het huis van de adel en andere elites: De buitenplaats in de Republiek onder het vergrootglas. Virtus, 16, 227-231.
 • Ronnes, H. (2016). Nieuwe vragen over oude huizen: protomuseaal bezoek aan kastelen en buitenplaatsen, zestiende tot negentiende eeuw. Kasteel & Buitenplaats, 18(53), 27-29. 
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2016): Virtus (Journal) (in press).
 • Ronnes, H. (2015). The quiet authors of an early modern palatial landscape: Transformation without Reconstruction at King William's Het Loo. In J. Kolen, H. Renes, & R. Hermans (Eds.), Landscape biographies: geographical, historical and archaeological perspectives on the production and transmission of landscapes. (pp. 205-233). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Van Toor, B., & Ronnes, H. (2015). Reflecting Absence, or How Ground Zero Was Purged of Its Material History (2001-2010). International Journal of Cultural Property, 22(1), 85-110.
 • Ronnes, H. (2015). De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826): het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist. (Egodocumenten; No. 33). Hilversum: Verloren.
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2015): Virtus (Journal).
 • Kolen, J., Ronnes, H., & Hermans, R. (2015). Door de lens van de landschapsbiografie: een nieuwe kijk op de geschiedenis en het erfgoed van landschappen. (CLUES series). Leiden: Sidestone Press. 
 • Ronnes, H., & Witte, A. (2015). The Dutch Renaissance in a straightjacket: recent research on Netherlandish Art and Architecture in the Netherlands. Explorations in Renaissance Culture, 41(1), 94-115.
 • Ronnes, H. (2015). [Bespreking van: M. Grever, C. van Boxtel (2014) Verlangen naar tastbaar verleden: erfgoed, onderwijs en historisch besef]. BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), [1]-[4].
 • Ronnes, H., & van Toor, B. (2014). Op bezoek bij de adel: de buitenplaats als ‘protomuseum' vanaf de late zeventiende tot de late negentiende eeuw. Virtus, 21, 87-110.
 • Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2014). Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in Nederland en Belgie: een inleiding op het recensiedossier kastelen en buitenplaatsen. Virtus, 20, 128-131.
 • Ronnes, H., & Lammers, E. (2014). Audrey Hepburn en Nederland: vergeten geschiedenis. Gen., 20(2), 52-56.
 • Ronnes, H., & Lammers, E. (2012). 'Op de Grote Markt van Brussel ben ik bekeerd ': Coen Temminck Groll zestig jaar bevlogen monumentenzorger. Heemschut, 89(2), 13-15. 
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2014): Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2014): Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H., & van de Ven, V. (2013). Van dakhaas tot schootpoes. De opkomst van de kat als huisdier in Nederland in de negentiende eeuw. De Negentiende Eeuw, 37(2), 116-136.
 • Ronnes, H. (2013). Onder castellologen: drie recente studies over kastelen in Nederland. Virtus, 20, 175-183.
 • Ronnes, H. (2013). Verdaagde schoonheid: een receptiegeschiedenis van De Haar als ruïne en als Cuyperscreatie. In J. Heijenbrok, G. Steenmeijer, & K. Timmers (Eds.), Tien eeuwen Kasteel de Haar: wat een weelde. (pp. 578-591, 629-631). Zwolle: WBooks. 
 • Ronnes, H., & van der Voort, L. (2013). Wij zagen hier aan 't strand twee Zeeuwsche meisjes: reisverslag van het achttiende-eeuwse Amsterdamse gezelschap Semper Idem. Zeeland: Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 22(4), 133-140.
 • Ronnes, H. (editor) (2013): Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2013): Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (2012). An archaeology of the noble house. The spatial organisation of 15th- and 16th-century castles and country houses in the Low Countries and the privacy debate. Medieval and Modern Matters, 3, 135-163.
 • Ronnes, H. (2012). 15e- en 16e-eeuwse wooncultuur in de Lage Landen: de boedelinventaris en ruimtespecialisatie in kastelen. In B. Aarts, W. Landewé, B. Olde Meierink, & F. Vogelzang (Eds.), Ambitie in steen: bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland. (pp. 207-227). (Academic studies series; No. 3). Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelenstichting
 • Ronnes, H. (editor) (2012): Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2012): Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H., & Westra, A. (2011). An age of autography: the English sixteenth-century country house and its dated inscription. Explorations in Renaissance Culture, 37(2), 39-64.
 • Ronnes, H. (2011). Vier nieuwe boeken over prominente Nederlandse kastelen en buitenplaatsen [Bespreking van: C.L. van Groningen (2009) Slot Zeist: een vorstelyk stuk goet; J. Jas, J. Haagen (2009) Kasteel Waardenburg: weerbaar en veelzijdig; P. Rem, et al. (2009) Paleis Soestdijk: drie eeuwen huis van Oranje; A. de Vries (2010) Duivenvoorde: bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie]. Virtus, 18, 187-191. 
 • Ronnes, H. (2011). Reactie van Hanneke Ronnes. In B. van Bommel, & T. Manderszoon (Eds.), Signalementen 14. (pp. 58-61). (Praktijkreeks cultureel erfgoed; No. 14). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Ronnes, H. (editor) (2011): Zoelen: Symbook van macht en weelde. Utrecht: Matrijs.
 • Ronnes, H. (editor) (2011): Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2011): Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (2010). Authenticiteit en authenticiteitsbeleving: de presentatie en receptie van museum Paleis Het Loo. Bulletin (KNOB), 109(5), 190-199, 204. 
 • Ronnes, H. (2010). Lusthof Het Loo als nalatenschap: vorstelijke smaak en nasmaak op een bedaagd buiten. De achttiende eeuw, 42(1), 47-72. 
 • Ronnes, H., & Meijer van Putten, A. (2010). Tropes of a Texan trauma: monumental Dallas after John F. Kennedy. IJHS: International Journal of Heritage Studies, 16(6), 390-404.
 • Ronnes, H. (editor) (2010). Eyckenstein: op de grens van zand en veen. Utrecht: Matrijs. 
 • Ronnes, H. (editor) (2010): Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2010): Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (2009). Royals, nobles and confidants: case-studies chronicling the courts of France, England and the Low Countries (1649-1718) [Review of: D. Onnekink (2007) The Anglo-Dutch favourite: the career of Hans Willem Bentinck, 1st Earl of Portland (1649-1709); G.J. Cowart (2008) The triumph of pleasure: Louis XIV & politics of spectacle]. Virtus, 16, 212-217.
 • Ronnes, H., & Vanderhoeven, T. (2009). Architectonische en cultuurhistorische betekenissen van datum- en naamstenen op 16e-eeuwse buitenplaatsen. In H. L. Janssen, & W. Landewé (Eds.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud: nieuwe studies over oud erfgoed. (pp. 297-307). (Academic studies series; No. 2). Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelenstichting.
 • Ronnes, H. (2009). [Review of: F. Grijzenhout (2007) Erfgoed: de geschiedenis van een begrip]. Contributions to the History of Concepts, 5(2), 208-214.
 • Ronnes, H. (editor) (2009): Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (2008). Palaces of the privileged [Review of: D.R. Coffin, V.B. Sellers (2008) Magnificent buildings, splendid gardens; J. Dunne, P. Janssens (2008) Living in the city: elites and their residences, 1500-1900]. Virtus, 15, 202-209.
 • Ronnes, H. (editor) (2008): Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (2007). Continental traces at Carrick-on-Suir and contemporary Irish castles: a preliminary study of date and initial stones. In T. Herron, & M. Potterton (Eds.), Ireland in the Renaissance. (pp. 255-273). Dublin: Four Courts Press.
 • Ronnes, H. (2007). Egodocumenten als onderdeel van het achttiende-eeuwse adellijke instrumentarium. Virtus, 14, 176-182. 
 • Gevers, A., Gietman, C., Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2007). Mensen van adel: beelden, manifestaties, representaties: opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007. (Adelsgeschiedenis; No. 4). Hilversum: Verloren.
 • Hoekstra, T. J., van Immerseel, R. H. M., Janssen, H. L., Ronnes, H., Wielinga, J. M. M., & Tromp, H. M. J. (editor) (2007). Zwijnsbergen: herrezen uit de as. (Nederlandse kastelen). Utrecht: Matrijs. 
 • Ronnes, H., & Bijsterveld, K. (2007). Een manifestatie van status en ambitie. In T. J. Hoekstra, R. H. M. van Immerseel, H. L. Janssen, H. Ronnes, J. M. M. Wielinga, & H. M. J. Tromp (Eds.), Zwijnsbergen. (pp. 41-60). Utrecht: Matrijs. 
 • Ronnes, H. (2007). Het romantisch erfgoed van Het Loo. Kasteelkatern, 9(20), 2.
 • Ronnes, H. (editor) (2007): Virtus (Journal). 
 • Ronnes, H. (2006). Architecture and elite culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700. (Academic studies series / Dutch Castle Foundation; No. 1). Amsterdam: Amsterdam University Press/Pallas Publications. 
 • Ronnes, H. (2006). Rademakers kastelen: een beknopt historisch compendium. In W. Beelaerts van Blokland, & C. Dumas (Eds.), De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker. (pp. 429-462). Zwolle: Waanders.
 • Cruysheer, A. T. E., Ennen, E., Ronnes, H., van de Werk, L., Wielinga, J. M. M., & Kocken, M. H. J. M. (2006). Kansen door kennis: ontsluiting van kastelen en borgterreinen in een hedendaags cultuurlandschap. Amersfoort: ADC Heritage.
 • Ronnes, H. (2006). Ik gedenk mij van soo een gecke graaf. Kasteelkatern, 8 (17), 4-5.
 • Ronnes, H. (editor) (2005). Fogelsanghstate: Een groninger schat in een Friese state. (Nederlandse Kastelen; No. 3). Utrecht: Matrijs. 
 • Ronnes, H. (2005). De architectuur van Willem III in het licht van zijn vriendschapsbanden. Virtus, 12, 75-89.
 • Ronnes, H. (2004). A solitary place of retreat’: Renaissance privacy and Irish architecture. International Journal of Historical Archaeology, 8(2), 101-117. 
 • Ronnes, H. (2004). Friendship and Power: the architecture of William of Orange. Archaeological Dialogues, 11(1), 57-72.  

Main conference lectures:

 • Ronnes, H. (2018). Over de Julie’s van Jean-Jacques Rousseau en Belle van Zuylen: Van Elysée tot moestuin. Paper presented at Adellijke vrouwen, levens en representaties, Oud-Zuylen, .
 • Ronnes, H. (2018). Publieksthema’s voor de landgoederen en landgoederenlandschappen. Paper presented at Arcadian Landscapes, Amersfoort.
 • Ronnes, H. (2018). Wetenschap de ivoren toren uitgejaagd: Voetnoten bij het NWO-onderzoeksproject "Kastelen voor iedereen". Paper presented at Feiten of fictie, Amersfoort.
 • Ronnes, H. (speaker) (22-3-2018). Een kniebuiging voor het publiek? Presentaties van paleis, kasteel- en buitenplaatsmusea, Beleving en historische realiteit: gaat dat samen?, Utrecht.
 • Ronnes, H. (speaker) (15-12-2017). De kat in de negentiende eeuw, Mens en dier. De omgang met dieren in de Lage Landen (1780-1940), Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (19-10-2017). Pro domo: De boedelinventaris en ruimtegebruik, Van kelder tot kap.
 • Ronnes, H. (speaker) (21-6-2017). De gevelsteen van Hernen in Europese context, Kasteel Hernen in 1544, Hernen, Netherlands.
 • Ronnes, H. (discussant) (7-4-2017): Jewish museums today: challenges and chances, Allard Pierson Lecture by Edward van Voolen.
 • Ronnes, H. (speaker) (8-2-2017): Ruimtelijke indeling van het kasteel in de Lage Landen, Conference: Hoe ging het er in de middeleeuwen aan toe achter gesloten deuren?, Muiden.
 • Ronnes, H. (speaker) (16-12-2016): Wetenschapsagenda's: Kastelen, buitenplaatsen en de bouwhistorie, Studiedag Stichting Bouwhistorie, Amersfoort, Netherlands.
 • Ronnes, H. (discussant) (8-4-2016): When Winckelmann met Rousseau: conjuring time, space and emotions in the Musée des Monuments français, Allard Pierson Lecture by Cecilia Hurley.
 • Ronnes, H. (chair) (27-11-2015): Session: Research focus Attitudes, Emotions and Memories, Conference: Heritage, Tourism and Hospitality, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (3-7-2015): Het kasteel herinnerd en herbestemd: Adellijk erfgoed in internationaal perspectief, Conference: Tussen feit en fictie: Adel in Europa en Nederland in de twintigste eeuw, Groningen.
 • Ronnes, H. (discussant) (2015): Lecture organised by Museum Studies, University of Amsterdam and the Jewish Historical Museum in Amsterdam on POLIN, Museum of the History of Polish Jews by Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (discussant) (2-4-2015): Marine Cultural Heritage in Sicily and its contribution to a peaceful sea, Allard Pierson Lecture by Sebastian Tusa.
 • Ronnes, H. (speaker) (15-9-2014): The English country house as (proto) museum: Dutch early modern travel accounts explored, Travel and the Country House Conference, Northampton.
 • Ronnes, H. (discussant) (2013): New Directions in Cultural Heritage Research and Education: A Symposium with Laurajane Smith, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (18-4-2012): A sense of heritage: renewal versus preservation in 17th- and 18th-century Dutch country houses, Conference Consuming the country house: from acquisition to presentation, Northampton.
 • Ronnes, H. (speaker) (5-10-2012): Workshop: Het Engelse period drama, Englishness en elites, Conference "Wie zijn de elite?", Groningen.
 • Ronnes, H. (speaker) (16-4-2010): The memory of the noble house: Conflicting memories in the late 19th century, European Social Science History Conference, Ghent, Belgium.
 • Ronnes, H. (speaker) (23-8-2010): The quiet authors of an early modern palatial landscape: Transformation without reconstruction, Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Riga, Latvia.
 • Ronnes, H. (speaker) (25-2-2010): Antiquarianism and authorship: 16th century house inscriptions on temporality and identity, Department of Archaeology, UCD, Dublin, Ireland, Dublin, Ireland.
 • Ronnes, H. (chair) (28-5-2010): Session “Heritage Studies: A Serious Field of Academic Studies or a Temporary Fashion?”, Archaeology and Theory Conference, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (4-9-2010): The early modern elite house growing old. An archaeological and anthropological perspective on domestic space, status and memory, Conference: European Association of Archaeologists, Den Haag.
 • Ronnes, H. (speaker) (23-2-2009): Dagboeken als bron voor de architectuurgeschiedenis, Lezing Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (24-1-2009): Een achttiende-eeuwse autobiografie van een buiten: elitearchitectuur en egodocumenten, Conferentie: Smaak en Distinctie, Elites in de Nederlanden in de 18e eeuw, Werkgroep 18de eeuw, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (10-3-2007): A Fashion for Dates and Names: A Study of 16th-Century Inscriptions Incorporated into Dutch, Irish and English Elite Architecture, South-Central Renaissance conference, San Antonio, Texas, United States.
 • Ronnes, H. (chair) (9-3-2007): Session: "Images of Elizabeth I", South-Central Renaissance conference, San Antonio, Texas, United States.
 • Ronnes, H. (speaker) (14-9-2007): De malle graaf. Retrospectie en (zelf)perceptie, Conferentie: Beeld en zelfbeeld van de adel, Zwolle.
 • Ronnes, H. (speaker) (5-10-2007): Authenticiteit: presentatie en receptie. Het Loo, Conferentie: Twee eeuwen koninklijke paleizen, Den Haag.
 • Ronnes, H. (speaker) (18-11-2006): Lezing: Identities set in Stone: a study into the proliferation of architectural references to ownership in northwest Europe in the 16th and 17th centuries, Kastelenstudiegroep Nederland, Utrecht.
 • Ronnes, H. (speaker) (8-4-2005): Carrick-on-Suir and the Northern Renaissance Context, Renaissance Society of America conference, Cambridge.
 • Ronnes, H. (speaker) (9-1-2004): A growing need for private space? Irish architecture in the post-medieval period and the privacy debate, Society for Historical Archaeology conference, St. Louis, United States.
 • Ronnes, H. (speaker) (23-11-2003): Building around William of Orange. On Architecture, Power and Friendship, Contemporary and Historical Archaeology in Theory conference, Bristol, England.
 • Ronnes, H. (speaker) (15-12-2001): Pallas castle: who owns its past?, Theoretical Archaeology Group conference, Dublin, Ireland.

 

 

 

 

Last modified:04 January 2019 4.30 p.m.

Contact information

Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
The Netherlands