Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business

Vrouwen: waar kom je bij uitstek vrouwen tegen?

Eline de Vries (MSc., promovenda, gespecialiseerd in Marketing onderzoek, consumentengedrag en sociale psychologie) gaat na wat de invloed is van vriendschappen op de zelfcontrole van koopverslaafde vrouwen. Dr. Mathilde van Dijk (universitair docent geschiedenis van het christendom en genderstudies) onderzoekt de rol van vrouwen in religie in de middeleeuwen. Dr.Petra Broomans (universitair hoofddocent Scandinavische talen en culturen)  bestudeert de invloed van vrouwelijke vertalers op de Scandinavische literatuur.

Titel Waar kom je bij uitstek vrouwen tegen?
Faculteit/dienst Letteren, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Studierichting Scandinavische talen en culturen, genderstudies, bedrijfskunde
Onderwerp Adamsappel 2011, aflevering 6
Persoon

  • dr. P. (Petra) Broomans , universitair hoofddocent Scandinavische talen en culturen, Rijksuniversiteit Groningen
  • dr. M. (Mathilde) van Dijk , universitair docent geschiedenis van het christendom en genderstudies, Rijksuniversiteit Groningen
  • E.L.E. (Eline) de Vries , MSc., promovenda, gespecialiseerd in Marketing onderzoek, consumentengedrag en sociale psychologie, Rijksuniversiteit Groningen
Trefwoorden vrouwen, vriendschap, aankoopgedrag, zelfbeeld, zelfcontrole, middeleeuwen, christendom, begijnen, academiegebouw, Hadewijch, religie, feminisme, spiritualiteit, vertaling, scandinavische literatuur, culturele context, cultuurbemiddeling, zweeds
Tijdsduur 10:13
Datum productie 28-05-2011
Taal Nederlands
Relevante links
Laatst gewijzigd:03 januari 2018 14:43