Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business

29e Van der Leeuw lezing

Education: internet or memory

Honderd jaar progressieve onderwijshervormingen hebben het uit het hoofd leren van feiten bestempeld als afstompend en zelfs schadelijk voor het zich ontplooiende brein. Maar hebben we hier niet een grote fout gemaakt? Parate kennis en een goed geheugen zijn nog steeds van grote waarde -- ook in een tijdperk waarin internet en google fungeren als ons externe geheugen. Essentiële menselijke eigenschappen als creativiteit, humor en inventiviteit zijn afhankelijk van ons geheugen. Het onderwijs moet hier veel beter op inspelen, stelt de Amerikaanse wetenschapsjournalist Joshua Foer in de 29e Van der Leeuw-lezing.

Co-referent Robbert Dijkgraaf voorspelt dat onze parate kennis steeds kleiner zal worden. De keuze van essentiële brokken kennis die iedere scholier en student paraat moet hebben, wordt steeds moeilijker. In Nederland is deze discussie op gang gekomen rond de vorming van verschillende canons. Een gewetensvraag daarbij is of we aan onze medemens altijd dezelfde eisen stellen als aan onszelf.

De Van der Leeuwlezing is een initiatief van de stad, de provincie en de Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Martinikerk en de Volkskrant.

Titel Education: internet or memory
Faculteit/dienst
Studierichting interdisciplinair
Onderwerp 29e van der Leeuwlezing
Persoon

Joshua Foer, Robbert Dijkgraaf

Trefwoorden onderwijs, geheugen, canon, internet, van der Leeuw lezing, herinnering
Tijdsduur 1:23:50
Datum productie 28-10-2011
Taal Nederlands/Engels
Relevante links
Laatst gewijzigd:17 augustus 2020 09:34