Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops

Wat doen de Wetenschapswinkels?

Binnen de samenleving borrelen verrassende kennisvragen op, die om een kort en krachtig onderzoek vragen, maar waar het budget soms ontbreekt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar vragen uit de samenleving, die leiden tot maatschappelijke impact. Gratis. Groningse studenten voeren het onderzoek uit.

Vanaf 2011 heeft Verslavingszorg Noord-Nederland VNN al haar medewerkers getraind in Oplossingsgericht Werken. Oplossingsgericht Werken is een cliëntgecentreerde manier van werken die start vanuit de vraag: wat is de behoefte van de cliënt? Wat gaat er -ondanks de ellende die er soms is- goed in iemands leven? Een van de verwachte effecten van Oplossingsgericht Werken is een afname van het no-showpercentage. No-show beïnvloedt de kwaliteit van de behandeling en kost instellingen een hoop geld, omdat bij no-show slechts maximaal een kwart van de geplande tijdsduur van de afspraak gedeclareerd kan worden. De Wetenschapswinkel is gevraagd het effect van het nieuwe werken te evalueren.

‘Verslavingszorg Noord-Nederland is zo’n organisatie die heel veel kennisvragen heeft, maar daar door bezuinigingen weinig geld voor heeft,’ vertelt dr. Jolanda Tuinstra, voorzitter van de Wetenschapswinkels van de RUG. ‘Het zijn voor VNN essentiële vragen waar bestaande kennis of googelen geen oplossing biedt, maar toegepast en innovatief samenhangend -vaak duur- onderzoek is geboden. Wij hebben de expertise en mogelijkheid het onderzoek gratis uit te voeren.’ Op basis van de evaluatie van een student Sociologie heeft VNN besloten de nieuwe methodiek op al haar ambulante locaties in te voeren.

Mindfulness

In het najaar 2012 heeft de Wetenschapswinkel in opdracht van een projectgroep, die onder andere bestaat uit twee zzp-mindfulnesstrainers, Humanitas, de gemeentes Assen en Groningen een pilotstudie gestart waarin mantelzorgers die een mindfulnesstraining volgden. Het belangrijkste doel van de training was het verlagen van stress van de mantelzorgers en het verhogen van hun kwaliteit van leven. Mindfulness leert je om bewust te worden van de patronen van denken en doen die stress veroorzaken. Tuinstra: ‘Ook in dit geval had de vrager geen onderzoeksbudget. Ons onderzoek liet zien dat de mantelzorgers na de training duidelijk meer kwaliteit van leven hadden en minder gezondheidsklachten.’ Zorgverzekeraar Menzis heeft inmiddels op basis van het onderzoek besloten trainingen Mindfulness in het aanvullende zorgpakket voor haar verzekerden op te nemen.

De Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit worden gemiddeld 140 keer per jaar gevraagd kosteloze kennisbijstand en onderzoek te verlenen. Iedereen is welkom. Tuinstra: ‘Wij zijn de meest laagdrempelige ingang naar universitaire kennis en elke vraag wordt volgens de regels der wetenschappelijke kunst beantwoord. We zijn er voor u!’

Laatst gewijzigd:17 augustus 2020 12:01