Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Ontwikkelen ervarings-toolbox in logeerhuis De Opstap

De Opstap is een logeerhuis in de stad Groningen waar maximaal vijf gasten kortdurend kunnen logeren. De Opstap voorziet in een nieuwe vorm van gezamenlijke mantelzorg in een huiselijke omgeving en is bedoeld voor: 1) mensen die na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk een plek nodig hebben om aan te sterken wanneer dit thuis niet kan, 2) mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg en respijtzorg nodig hebben. Een groep van vrijwilligers neemt tijdelijk de mantelzorg over met als doel de mantelzorger een adempauze te geven.

Logeerhuis De Opstap
Logeerhuis De Opstap

Sinds 19 januari 2017 is De Opstap geopend. Een interdisciplinaire en internationale groep studenten van het Honours College van de RUG ontwerpt en ontwikkelt een toolbox om ervaringen op te halen en te verzamelen van gasten, mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer informatie: Jolanda Tuinstra

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09