Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

De effecten van het project Eigen regie en participatie

Het project Eigen regie en participatie is opgezet als reactie op het geluid dat vooral vrouwen met een niet-westerse achtergrond moeite hebben om mee te doen in de maatschappij. Het huidige onderzoek is uitgevoerd om bij te dragen aan de kennis over een onderwerp waar nog maar weinig over bekend is, namelijk de manier waarop participatieprojecten zoals Eigen regie en participatie werken en wat voor invloed zij hebben. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Het project liep samen met de vrouwen van Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn
Het project liep samen met de vrouwen van Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn

Uit de resultaten komt naar voren dat het project volgens de meeste participanten een positieve invloed heeft gehad op hun positieve gezondheid. Er lijken daarnaast verschillende manieren te zijn waarop de zes pijlers van het concept positieve gezondheid kunnen worden verbeterd. Hierbij kan gedacht worden aan lichaamsgerichte oefeningen, de mindfulness oefeningen, bewustwording, leren accepteren, tijd voor jezelf durven nemen, erkenning en het leren kennen en aangeven van grenzen. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat het project niet alleen effect heeft op deelneemsters zelf maar ook op hun sociale omgeving en dat daarbij de meeste participanten vanuit deze sociale omgeving steun hebben ontvangen tijdens deelname aan het project.

Het lijkt zo te zijn dat het project Eigen regie en participatie het beste zal werken voor vrouwen die een fijne woonsituatie hebben, de Nederlandse taal goed beheersen, een leeftijd hebben bereikt waarop ze zelfstandig wonen en nog niet een leeftijd hebben bereikt waarop patronen niet meer te doorbreken zijn. Ook spelen de motivatie om thuis dingen te doen zoals het maken van huiswerkopdrachten en open staan voor nieuwe dingen en verandering een rol volgens de participanten. Er worden tot slot op basis van de conclusies en discussiepunten van het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. De scriptie is verkrijgbaar via de website van de RuG.

Lieke Terpstra (2019). De effecten van het project Eigen regie en participatie: Een kwalitatief onderzoek naar de effecten die het project Eigen regie en participatie heeft op haar deelneemsters en hun sociale omgeving. Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid.

Laatst gewijzigd:10 augustus 2020 13:47