Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Menu

Workshop: 'Ontwikkel stap voor stap je eigen actieonderzoek'

Door: Madelon Eelderink
Tijd: 11:05-12:05

'Ontwikkel stap voor stap je eigen actieonderzoek', door Madelon Eelderink

In de do-it-yourself-sessie neemt Madelon Eelderink jullie virtueel mee naar Guatemala en Saba, waar twee van haar actieonderzoeken plaatsvonden. Aan de hand van deze twee casussen ontdekken we de basisprincipes van actieonderzoek en hoe deze benadering werkt in de praktijk. Vervolgens nemen we een project van iemand uit het publiek onder de loep om te kijken hoe dit project er in een PAO-jasje uit ziet.

Madelon Eelderink is oprichter van 7Senses en gespecialiseerd in Participatory Action Research (PAR). Met 7Senses streeft ze naar wereldwijde kwaliteitsverbetering van ontwikkelingssamenwerking door met PAR ‘community-up’ innovaties aan te jagen. Wereldwijd voert zij PAR-projecten uit op diverse onderwerpen, zoals armoede, natuurbescherming en volksgezondheid en begeleidt zij PAR-practitioners in diverse landen. Verder faciliteert zij PAR trainingen voor zowel de publieke als de private sector. Met het in 2014 ontwikkelde 7Senses Challenge concept koppelt zij (actie-) onderzoekscapaciteit in Nederland aan community-vraagstukken overzees. In haar 7Senses Action Research Academy en traint zij haar studenten in het opzetten en coördineren van een 7Senses Challenge, op basis van de vraag uit de lokale gemeenschap.Momenteel voert Madelon een PhD-traject uit voor de Universiteit Utrecht op het effect en de werkwijze van PAR voor sociaal-ecologische systemen en natuurbescherming.

Laatst gewijzigd:31 januari 2020 09:54