Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Menu

Twee interactieve lezingen participatief onderzoek

Host: Gert Schout

Door: Anne Braakman en Madelon Eelderink
Tijd: 14:10-15:10

'It's a rap: Een dichtproject met sociaal kwetsbare jongeren in de Korrewegwijk', door Anne Braakman

Anne Braakman (1988) heeft een diverse achtergrond als dichter, antropoloog en sufi. Hij probeert deze achtergronden in zijn werk als artistiek actieonderzoeker naar voren te laten komen. Na projecten in Nairobi en London is hij de afgelopen tijd bezig geweest in Groningen met een dichtproject voor kwetsbare jongeren in de Korrewegwijk. In deze lezing gaat hij o.a. in op de weerbarstige praktijk van het onderzoek. Wat gebeurt er als je in een stevig krachtenveld terecht komt? In hoeverre heb je als actieonderzoeker je eigen inbreng qua kennis?

'Appreciative Inquiry in Actie onderzoek.', door Madelon Eelderink

Appreciative Inquiry is een methode die vanuit de sociaal constructionisme-theorie is ontwikkeld. In actieonderzoek blijkt deze methode zeer geschikt om mensen in een positieve, cooperatieve mind-set te brengen, waardoor er vanuit de gemeenschap een actieve en positief aanstekelijke beweging ontstaat om een gemeenschapsvraagstuk aan te pakken. In deze presentatie vertelt Madelon aan de hand van een casus in Kampala Oeganda over de kracht van Appreciative Inquiry als methode in Participatory Action Research.

Laatst gewijzigd:22 maart 2018 13:27