Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Menu

Twee interactieve lezingen participatief onderzoek

Host: Henk Mulder

'Citizen science met de smartphone: "Stimmen fan Fryslân"', door dr. Nanna Haug Hilton

Stimmen fan Fryslan is een taal-app die eind 2017 is gelanceerd door de Rijksuniversiteit Groningen samen met Omrop Fryslân en Lân fan Taal. Gebruikers kunnen woorden inspreken en creëren daarmee een unieke collectie met gesproken taal. Via deze vorm van burgerwetenschap verzamelt het project gegevens waar later kennis over taal en taalgebruik op wordt gebaseerd. Dr. Nanna Haug Hilton is universitair hoofddocent sociolinguïstiek bij de Rijksuniversiteit Groningen en projectleider van het project Stimmen fan Fryslân.

'Operatie Steenbreek', door Wout Veldstra

Wout Veldstra was tot 2016 stadsecoloog bij de gemeente Groningen. Vanaf 2014 is hij bezig met ontwikkeling van de Operatie Steenbreek: de bevordering van vergroening van het particulier bezit (bewoners en bedrijven), met name in steden. Bij Steenbreek zijn inmiddels (nov. ’17) 80 gemeenten en 4 waterschappen aangesloten. Wout is inmiddels ook actief in diverse regionale projecten van de Coöperatie Duurzaam Haren.

Laatst gewijzigd:30 april 2018 10:31