Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Menu

Bettina van Hoven: 'Arts-based methodes in kwalitatief onderzoek'

Project 'Break Out/ Laten Zien' is een samenwerking tussen studenten van de Universiteit Groningen, kunstacademie Minerva en cliënten van de Noorderbrug, een instelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Studenten en cliënten werken samen in groepsverband met elk één teamlid van elke organisatie die zich samen verdiepen in elkaars leven en op reis gaan langs plekken die voor ieder van hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld het huis, de werkplek, school of favoriete kroeg. Die reis laat zien hoe de teamleden hun leven beleven en welke belangrijke verschillen en gelijkenissen zij daarin ervaren. Om hun ervaringen vast te leggen maken ze foto’s, ieder vanuit zijn eigen perspectief en invalshoek.

Break Out is een voorbeeld van participatorisch onderzoek waarbij creatieve, door kunst geïnspireerde methoden nieuwe mogelijkheden bieden om leefwerelden van mensen met fysieke beperkingen te ontdekken. De communicatie tussen kunst en wetenschap zorgt voor interessante, kritische en verrijkende uitdagingen in het proces van onderzoek doen en het communiceren van resultaten.

Bettina van Hoven is geïnteresseerd in de rol van plek in het welzijn van mensen en met name van gemarginaliseerde groepen. In haar onderzoek richt zij zich er dan ook op de sociale en fysieke dimensies van plekken (bijv wijken of stedelijke centre) in kaart te brengen die bijdragen aan een gevoel van in- en exclusie. Haar aanpak is kwalitatief en gekenmerkt door het afnemen van interviews, ook wel wandelend door de stad of door het maken van beelden die in-en exclusie illustreren. Hierbij is de directe inbreng van de participant van groot belang, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage aan de onderzoeksvraag, de onderzoeksmethode, het data verzamelen of het communiceren van onderzoeksresultaten naar wetenschappers en het bredere publiek. Om dit te bereiken maakt Bettina gebruik van op kunst georiënteerde methoden. Een recentelijk project in samenwerking met kunstacademie Minerva en de Noorderbrug (een instelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel) is goed voorbeeld van het soort van onderzoek waar Bettina voorkeur aan geeft.

Laatst gewijzigd:30 april 2018 10:17