Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization

Wat is het CIT?

De Smitsborg
De Smitsborg

Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) is een vooraanstaand landelijk en Europees expertisecentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Het CIT streeft naar een geavanceerd gebruik van ICT binnen het hoger onderwijs en onderzoek d.m.v. het aanbieden van hoogwaardige IT-diensten, primair aan de Rijksuniversiteit Groningen, secundair aan onderwijsinstellingen en derden in de noordelijke regio.

Het CIT ontwikkelt, levert en ondersteunt, door middel van een betrouwbare, flexibele, klantgerichte werkwijze, innovatieve ICT-diensten die bijdragen aan de ambities van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en wetenschappelijk informatievoorziening.


Om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken, beschikt het CIT over uitgebreide faciliteiten. Hieronder vallen o.a.:

 • twee fysiek gescheiden rekenhallen met centraal opgestelde computers met randapparatuur, verschillende werkstations en diverse backup en no-break voorzieningen;
 • een drietal goed uitgeruste computerzalen voorzien van ergonomisch ingerichte werkplekken, moderne pc's met flatscreens en documenthouders;
 • high-performance en virtual reality faciliteiten;
 • een servicedesk met diverse lokale vestigingen binnen de RUG.  
 • een modern geoutilleerd gebouw: de Smitsborg.

Het dienstenpakket bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

 • beschikbaarstelling van centraal opgestelde computers voor wetenschappelijke en studiedoeleinden;
 • eerste- en tweedelijnsondersteuning bij problemen met het gebruik van computers en toepassingen van computersoftware;
 • voordelig of gratis aanbieden van diverse softwarepakketten via campuslicenties voor de universitaire gemeenschap;
 • ontwikkeling en verspreiding van voorlichtings- en documentatiemateriaal op het gebied van computers en computersoftware;
 • beheer en ontwikkeling van het universitaire computernetwerk (RUGnet) en koppeling met o.a. internet;
 • signalering en bestudering van en inspelen op nieuwe ontwikkelingen op computergebied;
 • ontwikkeling en verzorging van cursussen in bedrijfssystemen, programmeertalen en diverse softwarepakketten.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:26
printView this page in: English